Welkom op de site van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Meppel

Deel deze pagina


Veel mensen zijn wel religieus, maar niet kerkelijk. Bestaat er misschien toch behoefte aan een gemeenschap.....

- Waar je mag twijfelen?

- Waar je niet te horen krijgt hoe je moet geloven?

- Waar je elkaar ontmoet en met elkaar verbonden bent?

- Waar je jezelf kunt zijn?

- Waar je de ruimte krijgt? We gaan niet uit van dogma's. Wel in vrijheid in wat je geloof.

Juist daardoor kunnen we van elkaar leren. Spreekt het je aan? Wil je samen met ons zoeken? Je bent welkom bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente.

(Medegebruiker  van ons kerkgebouw is de Oecumenische Gemeente Meppel. U bent ook welkom bij hun activieiten. Zie hiervoor  https://oecumenischegemeentemeppel.nl/ ).

Actueel

8 oktober ds. Coot Winkler Prins

9 oktober Meditatieavond

10 oktober 19.45 Gespreksgroep ouder worden olv mv. pastor Tineke Weidema-Bos, zie  informatie

11 oktober 10.00 uur Ontmoeting bij de koffie

15 oktober ds. Anneke van der Velde

18 oktober 14.00 uur Zustercontact

18 oktober 19.30 uur Lezing: Autisme door Hans Meijering, zie voor informatie

19 oktober 10.15 uur Gespreksgroep De Beemdgangers

22 oktober Dhr. J. Regnerus

29 oktober 's ochtends geen dienst

29 oktober 15.00 uur Preek van de Leek door Annerie Kremer, inloop vanaf 14.30 uur, zie voor informatie

30 oktober Meditatieavond

5 november mw. B. Groen-Mo

5 november 19.00 uur Taizee-viering

8 november 10.00 uur Ontmoeting bij de koffie

19 november mw. Y.J. Hiemstra

26 november mw. pastor Tineke Weidema-Bos

Wilt u kennismaken

Ds. Anneke van der Velde leidt deze herfst, winter en voorjaar de gespreksgroep 'Het goede leven' Zie tabblad  "over activiteiten".

Pastor Tineke Weidema leidt deze herfst, winter en voorjaar de gespreksgroep 'Ouder worden  in het licht der eeuwigheid '. Zie 'tabblad over activiteiten'.

De Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Mepppel en omstreken, DoRe Meppel, is een federatieve samenwerking van Doopsgezinden en Remonstranten in Meppel. Op deze website staan de agenda met activiteiten en het rooster van de kerkdiensten. Voor alle andere informatie over de doopsgezinden:

Doopsgezind.nl

en voor de Remonstranten:

Remonstrantse gemeente Meppel.

 

Eenheid in het nodige                                                               Dopen wat mondig is

Vrijheid in het onzekere                                                            Spreken dat bondig is

In alles de liefde                                                                         Vrij in 't Christelijk geloven       

                                                                                                      Daden gaan woorden te boven

 


kerkzaal
entree kerk
afscheidscadeau ds Steenis
orgel
beeldje overleden lid nog meppel

Doopsgezinde en Remonstrantse kerk

Doopsgezinde en Remonstrantse kerk