Deel deze pagina

Welkom op de site van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Meppel


Veel mensen zijn wel religieus, maar niet kerkelijk. Bestaat er misschien toch behoefte aan een gemeenschap.....

- Waar je mag twijfelen?

- Waar je niet te horen krijgt hoe je moet geloven?

- Waar je elkaar ontmoet en met elkaar verbonden bent?

- Waar je jezelf kunt zijn?

- Waar je de ruimte krijgt? We gaan niet uit van dogma's. Wel in vrijheid in wat je geloof.

Juist daardoor kunnen we van elkaar leren. Spreekt het je aan? Wil je samen met ons zoeken? Je bent welkom bij de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente.

(Medegebruiker  van ons kerkgebouw is de Oecumenische Gemeente Meppel. U bent ook welkom bij hun activieiten. Zie hiervoor  https://oecumenischegemeentemeppel.nl/ ).

Actueel 

21 maart  9.45 uur Gespreksgroep 'Ouder worden: een gunst of een kunst' ; zie verder tabblad ' over activiteiten'


22 maart 14.00 uur Zusterkontakt met ds. Annekvan der Velde


26 maart 9.30 uur Dienst met pastor Coot Winkler Prins


27 maart 19.30 u tot 21.00 uur

Gespreksgroep 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'; zie verder tabblad 'over activiteiten'


2 april 9.30 Dienst met ds. Anneke van der Velde


2 april 15.00 uur Lezing Hendrik Snel en Janolda Hogendorf over De betekenis van de Mattheus Passion


9 april 9.30 uur Paasdienst met pastor Tineke Weidema-Bos


10 april 14.00 uur Zusterkontakt


12 april 10.00 uur Ontmoeting bij de koffie


16 april 9.30 uur dienst met pastor Tineke Weidema-Bos

Wilt u kennismaken

Ds. Anneke van der Velde leidt deze herfst, winter en voorjaar de gespreksgroep 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal' Zie tabblad  "over activiteiten".

Pastor Tineke Weidema leidt deze herfst, winter en voorjaar de gespreksgroep 'Ouder worden ...'. Zie 'tabblad over activiteiten'.


 

De Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente Mepppel en omstreken, DoRe Meppel, is een federatieve samenwerking van Doopsgezinden en Remonstranten in Meppel. Op deze website staan de agenda met activiteiten en het rooster van de kerkdiensten. Voor alle andere informatie over de doopsgezinden:

Doopsgezinde gemeente Meppel-Zwartsluis

en voor de Remonstranten:

Remonstrantse gemeente Meppel.

 

Eenheid in het nodige                                                               Dopen wat mondig is

Vrijheid in het onzekere                                                            Spreken dat bondig is

In alles de liefde                                                                         Vrij in 't Christelijk geloven       

                                                                                                      Daden gaan woorden te boven

 


kerkzaal
entree kerk
afscheidscadeau ds Steenis
orgel
beeldje overleden lid nog meppel
Doopsgezinde en Remonstrantse kerk

Doopsgezinde en Remonstrantse kerk