Kerkdiensten

De kerdiensten vinden plaats in de kerkzaal aan de Vledderstaat 20,  Meppel.  U kunt de diensten ook beluisteren en terug luisteren via https://oecumenischegemeentemeppel.nl/viering-beluisteren/

Vanaf 7 mei tot en met 10 september beginnen de diensten om 11.00 uur. 

Vanaf 17 september beginnen de dienst om 9.30 uur.


3 december mw. ds. Annke van der Velde, 1e advent

10 december mw. B. Groen-Mol

17 december 'sochtends geen dienst; adventsdienst Zustercontact inloop vanf 16.00 aanvang 16.30 uur. Wilt u zich opgeven bij Trijntje.

24 december geen dienst

25 december 1e kerstdag mw. ds. Anneke van der Velde
 

 

 


Deel deze pagina