Deel deze pagina


Kerkadres (geen postadres)

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente

Vledderstraat 20

Meppel

 

email:

doremeppel@gmail.com

 

postadres Remonstrantse Gemeente

Cornelisgracht 40,

8355  CH  GIETHOORN.

 

postadres Doopsgezinde Gemeente

Haagwinde 14

7944NZ MEPPEL

 

predikanten:

Vanaf 1 januari 2023 is tot nadere bekendmaking besloten tot een predikantsloze periode voor de Doopsgezinde gemeente. Pastor Tineke Weidema-Bos ( 06-28324545) neemt in deze tijd diverse taken voor de gemeente waar.

ds. Anneke van der Velde telnr 06-52680894

Anneke van der Velde is zowel Remonstrants predikant van de DoRe-kerk in Meppel en Hoogeveen als voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen. Ze woont in Zwolle.

‘Ik heb prachtig werk. Ik mag mensen inspireren, en soms een eindje samen oplopen in zware of vreugdevolle tijden. Het is een mooie taak om oude en diverse bronnen van geloof en levensbeschouwingen te verbinden met wat mensen in hun leven hier en nu meemaken. Ik bouw graag mee aan een gemeenschap van mensen die oprecht betrokken zijn op elkaar, die naar elkaar om zien en ook verantwoordelijkheid nemen voor hun taken in de samenleving. De rol van een dergelijke gemeenschap is actueler dan ooit!’


da. Anneke Vander Velde
pastor Tineke Weidema-Bos