Hoogtepunten/uitleg van de Mattheüs Passie van J.S Bach


DoRe-kerk 2 april 15.00 uur


Janolda Hogendorf en Hendrik Snel laten met piano en dwarsfluit verschillende hoogtepunten uit de Mattheüs Passie horen.


Over deze compositie van J. S. Bach is veel te vertellen en uit te leggen. Wat heeft Bach met bepaalde muzieknotaties bedoeld? Hoe bracht hij tekst en muziek bij elkaar? Waarom liet Bach het ,,Herr, bin ich's?" elf keer zingen? Zomaar een paar vragen. Janolda en Hendrik laten deluisteraars van de veertien koralen er zes meezingen. Ook vertellen zij iets over de getalssymboliek in het werk van  J. S . Bach. U gaat, na de uitleg, vast en zeker bewuster en intenser naar een uitvoering van de Mattheüs Passie luisteren. Iemand die door de Mattheüs Passie gegrepen wordt, legt als het ware verbinding met iets hogers.


Gespreksgroep 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'


Vorig jaar hebben Heleen Reitsma en ik een gespreksgroep gedaan over het eerste boek van de journalist Fokke Obbema: 'De zin van het leven'. De groep was goed bezet en we hebben mooie gesprekken met elkaar kunnen voeren. Het komende jaar wil ik een gespreksgroep organiseren over het tweede boek van Fokke Obbema: 'Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal'. Het boek vormt een bundeling van interviews. Aan bod komt een grote variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen of moeten draaien. Ook geeft Obbema zijn kijk op de betekenis van wat bij iedereen in flarden door het hoofd dwarrelt: het eigen levensverhaal.

De werkwijze zal zijn zoals het afgelopen jaar. Van tevoren worden de te lezen teksten toegestuurd, en de deelnemers worden uitgenodigd mee te doen in de voorbereidingen. Op de avond zelf gaan we met elkaar in gesprek over de thema's.

Tijd: 19.30 uur - 21.00 uur Mennozaal

Data: maandag 3 oktober, 14 november, 12 december, 30 januari, 27 februari , 27 maart De gespreksgroep staat open voor iedereen!

ds.Anneke van der Velde

 Gespreksgroep: Ouder worden: een gunst of en kunst?

Nu de grote dingen verdwijnen, worden de kleine dingen groot Wat zonlicht op de gordijnen: een appel, een snee vers brood Zo zou ik oud willen worden, klein bij de grote dood Homerus om in te lezen, een appel, een snee vers brood. Dit gedicht van Garmt Stuiveling las ik tijdens mijn verhaal over “Ouder worden, een gunst of een kunst “ bij de Preek van de Leek in februari van dit jaar. Het verhaal bracht bij vele aanwezigen herkenning en riep vragen op. Vragen die tijdens die middag niet gedeeld werden nog, maar die zich wel lenen om tijdens gespreksochtenden met anderen geuit en besproken te worden.

Welnu, in overleg met de kerkenraad heb ik een viertal ochtenden vastgelegd voor het komende seizoen waarin er aan de hand van het boek “ Zin in de ouderdom” gesproken zal gaan worden. We zullen deze activiteit delen met een ieder die in het onderwerp geïnteresseerd is.

De data voor de ochtenden zijn: 20 september (inverband met omstandigheden verzet naar 27 september) , 22 november, 24 januari en 21 maart. Dat zijn dinsdagochtenden met inloop tijd vanaf 9.45 u.

Wenselijk is een opgave voor deelname: Tineke Weidema-Bos, Telnr: 06 283 245 45; Mailadres tinekeweidema@kpnplanet.nl

 


Deel deze pagina