Gespreksgroep 'Het goede leven'


Op Harvard University werd 80 jaar lang onderzoek gedaan naar geluk. ‘Het goede leven’ beschrijft op een toegankelijke manier de resultaten en laat zien dat geluk afhankelijk is van andere dingen dan wij soms op het eerste gezicht denken.
Het boek, geschreven door Robert Schulz en Marc Waldinger bevat de onderzoeks-resultaten van de Harvard Study of Adult Development, het langstlopende onderzoek ter wereld over de vraag waarom sommige mensen langer leven dan anderen.
Waldinger en Schulz laten zien wat goed leven is en leren ons hoe we ons geluk kunnen bevorderen. Geluk staat niet gelijk aan succes of hoeveel geld wij hebben, maar is van andere dingen afhankelijk.
We combineren dit boek met gedeelten uit het boek 'Troost' van Michael Ignatieff. Hierin lezen we hoe mensen door de eeuwen heen troost hebben gezocht voor wat hen overkomt in het leven. Wat zegt dat over 'het goede leven'?
We lezen gedeelten uit bovenstaande boeken, en relateren de bevindingen aan onze eigen ervaringen in het leven.
De gespreksgroep wordt geleid door Anneke van der Velde. Data: 8 januari, 12 februari en 11 maart. Tijd: 19.30 uur Mennozaal


Gespreksgroep “Ouder worden in het licht van de eeuwigheid


Ouder worden een gunst of een kunst. Dat was het onderwerp van de gespreksochtenden van het vorige seizoen. De groep heeft de wens uitgesproken om zich nog verder te verdiepen en te spreken over dit thema. Er is gekozen voor “Ouder worden in het licht van de eeuwigheid”.
Aan de hand van boeken als “Tegen de zon in kijken” (Irwin D. Yalom) en “Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.“ (Rene Gude) en teksten uit de Bijbel en uit poëzie gaan we in gesprek. De boeken hoeven niet zelf aangeschaft te worden.
Data: 10 oktober, 16 januari, 12 maart.
Tijd: van 9.45 uur tot ongeveer 12.00 uur

Wegens omstandigheden niet meer opgave bij Tineke Weidema maar bij Dirk Krikke

dirk.krikke@gmail.com of Harmen Jansen 

Wenselijk is een opgave voor deelname bij Tineke Weidema-Bos,
tel ..: 06 283 245 45; e mail: tinekeweidema@kpnplanet.nl


“Spelen” met en in verhalen……

Spelen-derwijs een bijbels verhaal over leven en geloven verbinden met onze eigen levens- en geloofsverhalen is de kracht van bibliodrama.

En het kunnen oefenplekken zijn voor keuzes die je wilt maken of inzichten geven op belangrijke momenten die bewust of onbewust spelen in je leven.

 

Omdat we het verhaal ook praktisch uitwerken is het wenselijk om open te kunnen staan voor onze eigen innerlijke levens- en geloofservaringen  en dat van de medespelers. Bibliodrama kan gespeeld worden met 8 tot 12 deelnemers. Aanvankelijk was er keuze uit de avond of de middag.

Omdat er weinig belangstelling was voor de middag zijn de bibliodrama’s nu alleen op de donderdagavonden van 15 februari, 21 maart en 18 april. Opgave mag voor alle drie tegelijk, of per keer, bij

Tjimmie van der Wal, 06-48765559 , of via de mail:  t.vanderwal.1@kpnmail.nl

start 20.00 uur;  inloop en koffie  19.45 u, in de DoRe-kerk, Vledderstraat


Vastenmaaltijden in de 40-dagentijd

Vasten heeft een wat nare bijsmaak; de plicht om jezelf van alles en nog wat te ontzeggen. Zo is het niet bedoeld, maar zo is het in de loop van de tijd wel geworden. Oorspronkelijk, toen Nederland nog helemaal landbouwland was, was het vasten in het vroege voorjaar bittere noodzaak. De wintervoorraden waren geslonken en de eerste oogst bleef nog even uit. Carnaval, de dagen voor de vasten, betekent dan ook carne-vale, 'Vaarwel vlees'.

Nu, in onze tijd, is voor de meeste mensen vasten geen noodzaak meer. Vasten krijgt dan een andere betekenis: jezelf iets onthouden om de betekenis en waarde opnieuw te ontdekken. Dat kan met allerlei genotsmiddelen die in je dagelijkse patroon zijn gaan zitten. Maar je kunt ook denken aan de sociale media, smartphone, facebook, apps die je leven bepalen. Een poosje zonder maakt je opmerkzaam voor heel andere dingen en je hebt weer tijd voor een gewoon gesprek.

In de zondagse liturgie komt dit vasten tot uitdrukking in het niet zingen van het Gloria na het Kyrië. Dat betekent niet dat de veertigdagentijd een treurige tijd is waarin we met sombere gezichten door het leven gaan. We onthouden ons een tijdje van het Gloria om het in de Paaswake en Paasmorgen extra vrolijk en voluit weer te kunnen zingen. Je moet de dingen een poosje onderbreken om de waarde weer te herkennen.

 

 

Bij de vastenmaaltijden in de veertigdagentijd op de woensdagavond eten we van een goede en eenvoudige pot. Samen eten is gezellig en de onderlinge gesprekken zijn heel geanimeerd.

 

We vragen koks/kokkinnen die voor 6 mensen willen koken. We hopen dat mensen zich in groten getale aanbieden in de eerste helft van februari.

We eten samen in de Mennozaal.


 

Woensdag 21 februari soepmaaltijd.  Voor broodjes, beleg en een toetje wordt gezorgd.

Wie kookt een pan soep voor 6 personen?

Woensdag 28 februari stamppottenbuffet.

Wie maakt een stamppot voor 6 personen?

 

Woensdag 6 maart pastamaaltijd. Voor de pasta wordt gezorgd.

Wie maakt een pastasaus voor 6 personen?

Woensdag 13 maart bonenschotels. Voor de rijst wordt gezorgd.

Wie maakt een bonenschotel voor 6 personen?

Woensdag 20 maart soep en pannenkoeken. Wie kookt een pan soep voor 6 personen en wie bakt pannenkoeken? Voor brood, beleg en een toetje wordt gezorgd.

Je kunt je aanmelden als kok en als deelnemer aan de maaltijd bij:

kees.stroop@gmail.com of tel. 0522-256322

De maaltijd begint om 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur.

Volwassenen betalen € 3,50 en kinderen tot 12 jaar € 2,-.

De koks krijgen uiteraard de kosten van de gekookte maaltijd vergoed.

Het geld dat overblijft gaat in de 'vastenpot' naar een project dat is uitgezocht door de diakenen.


De kruisweg als spiegel voor eigen lijden


met de titel


'de graankorrel die de aarde valt


Een lezing over de hedendaagse betekenis van de kruisweg met

beelden van de kruisweg van Aad de Haas en de moderne kruisweg van Ruud Bartlema.

 

 Een oude traditie

De kerkelijke traditie om op de Goede Vrijdag een rondgang langs de veertien staties van Jezus' kruisweg te maken is al heel oud. Men staat telkens een ogenblik stil en overdenkt het lijden van Jezus. In het begin werden de verschillende plaatsen waar men stil hield, de zogenaamde staties, met eenvoudige, genummerde kruisen aangegeven, weer later verving men deze kruisen door afbeeldingen in de vorm van schilderingen of reliëfs.

Meer dan voorheen misschien leeft het besef dat in het lijden dat mensen in grote delen van onze wereld ondergaan, de Christusgestalte opnieuw gekruisigd wordt. Wij ervaren de spirituele kracht van zijn inzet en liefde vaak in de wijze waarop in zijn voetspoor, mensen zich het lijden en de vernederingen van degenen die slachtoffer zijn, aantrekken. In die keuze wordt Jezus’ kruisgang als het ware weer actueel voor ons.

 

Nieuwe kruiswegen

Het is deze bijzondere spirituele intentie van de kruisweg, - het lijden van Christus te verbinden met het eigen lijden -, die in onze eeuw moderne kunstenaars geïnspireerd heeft tot het maken van een eigentijdse kruisweg. Ik denk bijvoorbeeld aan de staties die Aad de Haas in 1946 maakte voor de kerk in het Limburgse Wahlwiller, al werden deze vanwege de onconventionele vormgeving in 1949 uit de kerkruimte verwijderd en pas in 1980 weer teruggeplaatst.

Wie de zestien(!) staties nu tot zich laat spreken, komt onder de indruk van de grote spirituele zeggingskracht die de verstilde beelden in zich meedragen.

Ruud Bartlema laat in zijn lezing deze kruisweg van Aad de Haas zien en  vertelt er over evenals over de zeven schilderijen van zijn eigen Moderne Kruisweg, die hij indertijd in opdracht van de KRO maakte bij de Mattheuspassie van Willem Vogel.

                             

Ruud Bartlema -beeldend kunstenaar en leraar Joodse Mystiek- studeerde theologie, met speciale belangstelling voor mystieke stromingen uit het Jodendom. Daarnaast bekwaamde hij zich als beeldend kunstenaar. Hij is gefascineerd door het werk van o.a. Marc Chagall, Kandinsky en andere expressionisten. Hij geeft les aan de HOVO van Amsterdam en leidt reizen naar het werk van Chagall en Kandinsky in Frankrijk en Duitsland.

 

Datum:  woensdag 13 maart 2024

Tijd: 19.30  uur    Kerkzaal

Contactpersoon:  Heleen Reitsma  tel. 06-30429025


Een Kerstreis met verlichting….

Op 23 december kan er een Kerstreis gemaakt worden in het Wilhelminapark. Een aantal kerken  - waaronder OGM en DoRe- organiseren een ‘ reis’ langs en in het kerstverhaal. Op elf plekken in het park worden scènes uit het bekende Kerstevangelie door spelers uitgebeeld. Langs de te lopen route staan lichtjes. Immers we hoeven niet meer in het duister te lopen is ons ruim 2000 jaar geleden beloofd. Nu het de taak van de DoRe gemeente om potten in te zamelen waar waxinelichtjes in kunnen branden. Dit moet potten zijn met een wijde opening en ze moeten niet te hoog zijn. Te denken valt aan pindakaas potten of Hak potten.( als voorbeeld)  Als u potten heeft kunnen ze vanaf Oktober ingeleverd worden. In de hal bij de Mennozaal komt een inzamelpunt te staan. Meer over deze Kerstreis leest u in hier later.

Helaas vanwege vele natte paden in het Wilhelminapark gaat dit evenement niet door.


Kerstreis 2023 (aanvulling)

Voor zaterdag 23 december 2023 was er met een twaalftal geloofsgemeenschappen in Meppel een sfeervolle kerstwandeling in het Wilhelminapark gepland. Helaas stond het water in het park zo hoog, dat het niet verantwoord was dit Meppelbrede evenement doorgang te laten vinden. Dat was een teleurstelling. Niet alleen voor de grote groep mensen die aan de voorbereiding deelnamen, maar ook voor de bezoeker.

 

Wat hadden we als kerken het kerstverhaal graag in een tiental scènes in het park uitgebeeld. Toen dat niet door kon gaan, is er naar een mogelijkheid gekeken om toch samen tot een afronding van het evenement te komen. De laatste pleisterplaats in het park betrof een herberg waar iedereen welkom was om elkaar te ontmoeten en om ondertussen te genieten van fairtrade koffie en thee, chocolademelk en iets lekkers. Als alternatief vond die herberg op zaterdagmiddag gastvrij onderdak bij de Christelijk Gereformeerde Kerk waar veel mensen in een ontspannen en gezellige sfeer elkaar troffen.

Kerstwandeling 2023 en

Voor zaterdag 23 december 2023 was er met een twaalftal geloofsgemeenschappen in Meppel een sfeervolle kerstwandeling in het Wilhelminapark gepland. Helaas stond het water in het park zo hoog, dat het niet verantwoord was dit Meppelbrede evenement doorgang te laten vinden. Dat was een teleurstelling. Niet alleen voor de grote groep mensen die aan de voorbereiding deelnamen, maar ook voor de bezoeker.

 

Wat hadden we als kerken het kerstverhaal graag in een tiental scènes in het park uitgebeeld. Toen dat niet door kon gaan, is er naar een mogelijkheid gekeken om toch samen tot een afronding van het evenement te komen. De laatste pleisterplaats in het park betrof een herberg waar iedereen welkom was om elkaar te ontmoeten en om ondertussen te genieten van fairtrade koffie en thee, chocolademelk en iets lekkers. Als alternatief vond die herberg op zaterdagmiddag gastvrij onderdak bij de Christelijk Gereformeerde Kerk waar veel mensen in een ontspannen en gezellige sfeer elkaar troffen.

 


Deel deze pagina